Privacy

De Visscher houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. De Visscher respecteert de privacy van de gebruikers van de website annex bestelsite BestelVis.nl en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend opgenomen in het klantenbestand van De Visscher. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van uw bestelling, zoals bestel- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen, besteladvies, aanbiedingen, verspreiding van de nieuwsbrief en/of voor andere marketingdoeleinden van De Visscher.

Indien u niet langer wilt dat er gebruik wordt gemaakt van de door u verstrekte gegevens, dan wel niet langer op prijs stelt informatie te ontvangen of een adreswijziging wenst door te geven, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken door een verwijderingsverzoek dan wel wijzigingsverzoek in te dienen gericht aan De Visscher, Emiclaerhof 236, 3823 ET Amersfoort. Uw verzoek zal dan zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.

brood.jpg